Uzucapiunea sau ”am cumpărat fără acte, cum devin proprietar cu acte?”

 

 1. Ce este uzucapiunea?

Uzucapiunea imobiliară este modalitatea de dobândire a dreptului de proprietate asupra unui imobil de către o persoană care s-a comportat ca un proprietar o anumită perioadă de timp.

2. Ce bunuri pot fi fi uzucapate (dobândite prin uzucapiune)

Codul civil prevede faptul că nu pot fi dobândite prin uzucapiune bunurile inalienabile, adica bunurile scoase din circuitul civil (bunurile din proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale), per a contrario toate celelalte bunuri pot fi uzucapate.

3.Cine poate dobândi un bun prin uzucapiune?

Legea exclude anumite categorii de persoane, acestea neputând dobândi proprietatea prin uzucapiune.

Conform Art. 918 alin (1) C.civ., nu constituie posesie stăpânirea unui bun de către un detentor precar, precum:

 1. a) locatarul, comodatarul, depozitarul, creditorul gajist;
 2. b) titularul dreptului de superficie, uzufruct, uz, abitaţie sau servitute, faţă de nuda proprietate;
 3. c) fiecare coproprietar, în proporţie cu cotele-părţi ce revin celorlalţi coproprietari;
 4. d) orice altă persoană care, deţinând temporar un bun al altuia, este obligată să îl restituie sau care îl stăpâneşte cu îngăduinţa acestuia.

Există și situații în care detentorii precari (cei enumerați mai sus) pot dobândi un imobil prin uzucapiune, respectiv:

 1. a)  în cazul în care detentorul precar încheie cu bună-credinţă un act translativ de proprietate cu titlu particular cu altă persoană decât cu proprietarul bunului;
 2. b) dacă detentorul precar săvârşeşte împotriva posesorului acte de rezistenţă neechivoce în privinţa intenţiei sale de a începe să se comporte ca un proprietar; în acest caz, intervertirea nu se va produce însă mai înainte de împlinirea termenului prevăzut pentru restituirea bunului;
 3. c) dacă detentorul precar înstrăinează bunul, printr-un act translativ de proprietate cu titlu particular, cu condiţia ca dobânditorul să fie de bună-credinţă.

4. FELURILE UZUCAPIUNII

Uzucapiunea în Vechiul Cod Civil (1864)

Conform Vechiului Cod civil, uzucapiunea este de două feluri:

 • uzucapiunea de 30 ani, în această situație trebuie să existe doar o posesie utilă, indiferent dacă uzucapantul a fost de bună sau de rea-credință;
 •   uzucapiunea de la 10 la 20 ani, situație în care este necesar un just titlu sau o justă cauză, precum și buna-credință uzucapantului.

       Uzucapiunea în Noul Cod Civil

Noul Cod Civil prevede două feluri ale uzucapiunii imobiliare, respectiv:

 1. uzucapiunea tabulară de 5 ani și se aplică celor înscriși în cartea funciară, însă fără a avea o cauză legitimă;
 2. uzucapiunea extratabulară de 10 ani pentru care este necesară îndeplinirea uneia dintre următoarele condiții:

a)proprietarul imobilului a murit sau și-a încetat existența, s

b)proprietarul să fi renunțat la dreptul de proprietate

 1. c) imobilul să nu fie înscris în nicio carte funciară.

În toate cazurile, posesia exercitată nu trebuie să fie viciată, iar pentru a produce efecte juridice trebuie să fie utilă (nu este utilă posesia discontinuă, tulburată sau clandestină).

5. PROCEDURA UZUCAPIUNII

Pentru a dobândirea unui imobil prin uzucapiune, trebuie formulată o cerere de chemare în judecată, formulate în contradictoriu cu vechiul proprietar, cu succesorii acestuia sau cu unitatea administrativ-teritorială pe raza căruia este situate imobilul. Instanța competentă în materia uzucapiunii este judecătoria în circumscripția căreia este situat imobilul.

 

Consultații juridice on-line

Cabinetul nostru vă oferă posibilitatea de a primi prompt și la onorarii accesibile tuturor, răspunsuri la problemele dvs. prin consultații juridice on-line.

Alegând această variantă, rezolvați problemele juridice economic și eficient.

Cabinetul nostru emite factură și ulterior achitării acesteia stabilim de comun acord data și ora consultației, precum și platforma digitală prin intermediul căreia va avea loc consultația.

Onorariile pentru o consultație juridică variază între 250 lei și 500 lei, în funcție de domeniul de drept în care este acordată consultația juridică.

Puteți solicita o programare la adresa de e-mail: avocatpasniciuc@yahoo.ro sau la nr. de telefon 0729 952 844.

Domeniile în care putem acorda consulații juridice sunt următoarele:

 1. Civil
 • Contracte (negocierea, explicații clauze etc)
 • Executare silită
 • Explicații acte de procedură instanță
 • Recuperări creanțe
 • Litigii civile de orice fel
 • Anulare procese verbale amendă contravențională
 • Acțiuni revendicare
 • Litigii între proprietari și chiriași

 

 1. Familiei
 • Divorț
 • Autoritate părintească
 • Delegarea autorității părintești
 • Partaj
 • Pensie întreținere
 • Violență domestică
 • Procedura adopției

 

 1. Comercial
 • Recuperare creanțe
 • Înființare SRL/PFA
 • Contracte comerciale
 • Litigii comerciale

 

 1. Muncii
 • Contestare litigii concediere
 • Asistență încheiere CIM/acte adiționale la CIM
 • Asistență cercetare disciplinară
 • Litigii drepturi salariale

 

 1. Proprietate
 • Intabulare & Carte funciară
 • Dobândirea dreptului de proprietate
 • Contracte de vânzare-cumpărare
 • Contracte de închiriere/arendă

 

 1. Penal

 

*Răspunsurile la solicitările adresate sunt redactate de noi exclusiv în baza informațiilor furnizate de dvs. Nu ne asumăm răspunderea pentru consultațiile oferite ca urmare a furnizării unor informații eronate sau incomplete din partea clientului.

 

 

Ai un dosar penal? Care e primul lucru pe care trebuie sa il faci?

Ai fost anunțat despre existența unui dosar penal în care ai calitatea de suspect sau inculpat? Acest lucru înseamnă că ești cercetat pentru săvârșirea unei infracțiuni. 

Orice dosar penal se formează fie ca urmare a înregistrării unei sesizări sau a unei plângeri la poliție sau la parchet, fie ca urmare a sesizării din oficiu a organelor de urmărire penală, care descoperă într-un fel sau altul comiterea unei infracțiuni.

La început, urmărirea penală se desfășoară cu privire la fapte (sau in rem,) iar ulterior, în măsura în care se identifică o persoană despre care exista date sau probe din care să rezulte bănuiala rezonabilă că s-ar face vinovată de săvârșirea infracțiunii cercetate, urmărirea penală continuă cu privire respectiva persoană, care dobândește calitatea de suspect (in personam).

Acesta este de regulă, momentul în care esti chemat la poliție sau la parchet pentru a ți se aduce la cunoștință infracțiunea pentru care ești cercetat și pentru a da declarații cu privier la aceasta.

În acest moment nu ai obligația de a da  declarații, dar ai obligația de a te prezenta la audiere. Dacă nu esti asistat de avocat, e mai bine să uzezi de dreptul de a nu da declarații, pentru că orice declari poate fi folosit atât în favoarea, dar mai ales împotriva ta.

Mai jos gasești un link către un filmuleț amuzant, dar cât se poate de adevărat referitor la refuzul de a da declarații.

https://www.youtube.com/watch?v=JTurSi0LhJs

Deci, cel mai bun sfat pe care ți-l pot da în cazul în care ești cercetat penal este să nu dai nicio declarație până nu te consulți cu avocatul tău.

Divorțul la instanța. 10 întrebări frecvente

Pentru că procedura divorțului la instanța de judecată nu este cunoscută îndeajuns justițiabililor, mai jos găsiți răspunsul la câteva întrebări frecvente care vă pot ajuta în cazul în care ați decis să divorțați.

 1. Când divorțăm la instanța de judecată?

Obligatoriu atunci când există cel puțin un aspect asupra căruia nu ne înțelegem cu fostul partener de viață (cui aparține culpa, unde vor avea domiciliul copiii minori, cum se va exercita autoritatea părintească față de minori, numele purtat de soție după desfacerea căsătoriei, pensia de întreținere etc.), dar și în cazul în care foștii parteneri ajung la un acord cu privire la toate aspectele, în acest din urmă caz putând apela și la serviciile unui notar public.

 1. Cine poate cere divorțul în instanță?

Soții, cu sau fără copii minori.

 1. Când poate avea loc divorțul in instanta?

Oricand unul dintre parteneri decide desfacerea căsătoriei.

 1. Cât durează divorțul în instanță?

Între 4 si 12 luni, acest termen fiind o aproximare bazată pe experiența cabinetului nostru. Pot exista variații în funcție de particularitățile cauzei.

 1. Unde? Care este instanța competentă?

Competența teritorială este alternativă și se stabilește în următoarea ordine:

La judecătoria în circumscripția căreia se află:

 • ultima locuință a soților;
 • locuința pârâtului – daca soții nu au avut locuință comună sau daca niciunul dintre aceștia nu mai locuiește acolo;
 • locuința reclamantului – cand pârâtul nu are locuința în România și instanțele române sunt competente să judece cauza;
 • Judecatoria Sectorului 5 București – daca soții nu mai au locuința în Romania și nu au convenit în scris sa introducă cererea de divorț la orice judecatorie din țara.
 1. Trebuie să mă prezint personal la instanță?

Dacă dvs. sunteti cel care solicită divorțul (reclamant sau pârât-reclamant) trebuie să vă prezentați personal în fața instanței de judecată, însă de la această regulă există și excepții: dacă unul dintre soți execută o pedeapsa privativă de libertate, este împiedicat de o boala gravă, este pus sub interdicție judecatorească, are resedința în străinatate sau se afla într-o altă asemenea situație, care îl impiedică sa se prezinte personal; în astfel de situații, cel în cauza se va putea infațisa prin avocat, mandatar sau, dupa caz, prin tutore ori curator.

 1. Pot să renunț la judecarea cererii dacă m-am împăcat cu soțul/soția?

Da, părțile se pot împaca pe toată durata procesului, chiar și în căile de atac.

 1. Care sunt avantajele și dezavantajele divortului în instanță?

Avantaje: Este singura modalitate prin care se poate obține divorțul în lipsa acordului părților, în absența unuia dintre soți sau chiar cu opoziția acestuia. Oferă soluții și în disputele legate de copii, program de vizitare sau pensie de întretinere etc.

Dezavantaje: Poate dura mai mult decât procedura notarială.

 1. Cât costă divorțul la instanță?

Legea stabilește obligativitatea achitării unei taxe de timbru  judiciar – 100 lei (culpă exclusivă) sau 200 lei (prin acord), la cares e adaugă, desigur, și onorariul de avocat. Costurile sunt similare cu cele ale procedurii notariale.

 1. Am nevoie de avocat?

Daca nu dețineți cunoștințe de specialitate, cel mai bine este să apelați la serviciile unui avocat!

 

Aceste informații sunt mult simplificate pentru a fi accesibile unui public larg, articolul având caracter general și informativ și nu se aplică tuturor situațiilor particulare! Cum doi oameni nu seamănă între ei, nici două spețe nu pot fi identice, așa că vă sfătuim să apelați la sfaturile unui avocat înainte de a lua o decizie în privința cazului dvs.

 

 

Divorțul la distanță

Divorțul la distanță este acel divorț pronunțat în absența unuia sau a ambilor parteneri, din cauza faptului că unul sau ambii parteneri locuiesc în străinătate.
Dacă locuiți în străinătate și vreți să divorțați fără să mai fiți nevoit să veniți în țară, puteți angaja avocat pentru a face acest demers în numele dumneavoastră. Acesta se va ocupa de toate detaliile, fără să fie necesar ca dumneavoastră sa fiți prezenți în România pentru a divorța.
Dacă doar unul dintre parteneri poate veni sau locuiește în țară, iar celălalt partener este în străinătate, persoana care locuiește în țară se poate întâlni cu avocatul, iar cea din străinătate poate recurge la metoda divorțului la distanță.
Pentru că, atunci când locuiți în afara țării, nu este întotdeauna ușor să vă înfățișați în timp util la toate termenele legale stabilite, există această formulă simplificată prin care românii din străinătate să poată divorța în România, de la distanță.
În astfel de cazuri avocatul de divorț va pune la dispoziția părții tot setul de acte necesare pentru divorțul la distanță, iar partea va trebui să trimită copii ale documentelor, conforme cu originalele. După primirea documentelor necesare se pot îndeplini formalitățile divorțului și se poate pronunța sentința de divorț.
Cum se poate pronunța un divort simplu si rapid?
Divorțurile încheiate rapid sunt opțiunea cea mai frecventă la care apelează cuplurile care nu mai au de multă vreme ceva de împărțit sau care locuiesc în străinătate și vin în țară pentru o scurtă vacanță. Noul Cod de procedură civilă permite acum desfacerea rapidă a căsătoriilor. Dacă soții cad rapid de acord asupra condițiilor de divorț, procedura de divorț este simplă și imediată.
De cele mai multe ori atunci când înstrăinarea partenerilor sau ruptura fizică dintre soți și copii s-a produs de ceva vreme, motivele de divorț sunt clare și decizia este imediată. În cazul celor care locuiesc de multă vreme deja separat, despărțirea este facilă, deoarece separarea anterioară a condus deja la acceptarea situației. În plus, în cazul în care unul dintre parteneri nu a mai arătat de multă vreme interes pentru copil sau copii, este greu de crezut că va emite vreo pretenție în privința custodiei unice asupra copilului sau copiilor. Teama de „pierdere a copiilor” este complet eliminată în astfel de cazuri.
Cum decurge un divorț fara prezenta sotului?
Dacă soțul, din diverse motive nu poate ajunge în țară pentru procedura de divorț, acesta poate comunica condițiile pe care le agreează cu privire la desfacerea căsătoriei, prin intermediul unui reprezentant legal.

Ce se poate face în cazul în care unul dintre soții aflați în străinătate nu este de acord cu desfacerea căsătoriei?
Desfacerea căsătoriei poate avea loc chiar și în lipsa acordului soțului.

Termeni si conditii ale unei afaceri on-line

Legislația actuală nu este una foarte strictă în ceea ce privește elementele pe care trebuie să le conțină în mod obligatoriu paginile de internet ale furnizorilor ce desfășoară activități de comerț electronic, însă secțiunea de Termeni și Condiții nu trebuie să lipseasca de pe site-ul afacerii tale on-line, având atât scopul de a informa utilizatorii cu privire la produsele/serviciile tale, dar și de a te pune la adăpost de eventuale utilizări necorespunzătoare ale acestora din partea clienților.
Nu există însă un model standard pe care să îl utilizeze toți furnizorii de e-commerce, fiecare fiind nevoit să își adapteze această secțiune la prevederile legale imperative și la activitatea pe care o desfășoară.
În conformitate cu Legea 365/2002 privind comerțul electronic (republicată) trebuie să pui la dispoziția clienților în mod permenent, gratuit și într-o formă clară și vizibilă în interiorul paginii web cel puțin următoarele informații:
• numele sau denumirea furnizorului de servicii;
• domiciliul sau sediul furnizorului de servicii precum și datele necesare contactării acestuia în mod direct şi efectiv;
• numărul de înmatriculare în registrul comerţului și codul de înregistrare fiscală;
• tarifele aferente serviciilor oferite, cu precizarea scutirii, includerii sau neincluderii taxei pe valoarea adăugată, precum şi a cuantumului acesteia;
• includerea sau neincluderea în preţ a cheltuielilor de livrare, precum şi valoarea acestora, dacă este cazul.

Aceste informații trebuie puse la dispoziția publicului indiferent de aria de activitate a afacerii tale. Există și cerințe specifice pentru profesiile reglementare prin lege (ex.: profesiile liberale) sau pentru care este necesară o autorizare prealabilă. Acestea constau în principiu, în afișarea titlului profesional deținut și a organului profesional care l-a acordat pentru prima categorie, sau a autorizației și a autorității care a dispus autorizarea pentru cea de-a doua categorie.

Pe lângă datele impuse de lege, secțiunea Termeni și Condiții ar trebui să stabilească parametrii în care se desfășoară relațiile dintre furnizor și clienți, pentru a te putea proteja de abuzurile utilizatorilor paginii tale de e-commerce, precum și pentru a-ți limita răspunderea în cazul folosirii necorespunzătoare a acesteia sau a produselor/serviciilor pe care le comercializezi.
Fără a încerca să propun o listă exhaustivă, mai jos găsești câteva dintre elementele pe care consider că trebuie să le includă secțiunea de termeni și condiții ale afacerii tale:
• Definirea noțiunilor utilizate
• Informații despre produsele/serviciile oferite

• Drepturile și obligațiile părților contractante
Aceasta sub-secțiune poate fi una destul de vasta, având în vedere faptul că esti direct interesat să reglementezi în detaliu modalitatea în care se desfășoară relația dintre tine și clienți, de la oferta apărută pe site până la livrarea efectiva a produselor/serviciilor. Tot în această secțiune îți poți atribui dreptul de a modifica datele de pe site sau conținutul acestuia fără vreo notificare prealabila a utilizatorilor, dreptul de a publica/șterge anumite comentarii sau conturi ale utilizatorilor, dar și de a impune acestora o serie de obligații (ex.: de a nu furniza informații false, de a nu înstrăina contul, de a nu utiliza serviciile în mod necorespunzător etc.).

• Drepturile de autor
Drepturile de autor protejate în general în cuprinsul secțiunii de termeni și condiții sunt logo-urile, designul, numele afacerii, numele produselor, conținutul site-ului, însă nu trebuie neglijate nici drepturile aferente comentariile utilizatorilor despre produsele/serviciile tale (care, deși sunt proprietatea intelectuală a utilizatorilor, pot fi folosite și de către afacerea ta în scop de promovare).

• Politica de facturare, plați și livrare
Aici poți include modalitatea de plată și facturare, poți include obligația utilizatorul de a furniza date corecte pentru facturare și livrare și poți face trimitere la legea privind comerțul electronic.

• Politica de cookies
Trebuie să oferi informații permanente, clare, într-un limbaj accesibil utilizatorului referitoare la scopul procesării informațiilor de către terți.

• Datele cu caracter personal/Politica de confidențialitate
Trebuie să conțină obligatoriu scopul pentru care soliciți, stochezi și prelucrezi date cu caracter personal. Deoarece soliciți clienților să-și completeze datele personale în formularul de înscriere pe site, trebuie să obții o autorizație de la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Formularul pentru obținerea autorizației în vederea prelucrării unor astfel de date se completează on-line aici: http://www.dataprotection.ro/?page=formulare&lang=ro . Subiectul protecției datelor cu caracter personal este unul vast, și, în considerarea datei de 25 mai 2018, dată la care va intra în vigoare Regulamentul UE privind protecția generală a datelor (GDPR) acest subiect trebuie abordat pe larg intr-un articol viitor.

• Soluționarea litigiilor
În primul rând trebuie să specifici legea aplicabilă; în cazul furnizorilor români care își desfășoară activitatea pe teritoriul țării, legea aplicabilă este legea română. Litigiile pot fi soluționate pe cale amiabilă, prin mediere sau prin recurgerea la instanțele judecătorești competente. De asemenea, din 2016 funcționează și SOL (platforma de soluționare on-line a litigiilor), iar pentru a evita amenzi din partea ANPC este necesar să faci trimitere la această platforma de soluționare on-line a litigiilor rezultate din tranzacționarea on-line, platforma o găsești aici: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO
Tot în această secțiune poți include și link-ul către ANPC http://www.anpc.gov.ro/ și referirea la dreptul utilizatorului de a informa această autoritate despre eventualele nemulțumiri la adresa produselor/serviciilor tale.

• Garanții și politica de returnare
Trebuie să precizezi clar condițiile de acordare/pierdere a garanției pentru categoriile de produse/servicii pe care le oferi. De asemenea, trebuie să faci trimitere la prevederile OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor care reglementează posibilitateatea clientului de a returna produsele în termen de 14 zile, fără a motiva în vreun fel această decizie.

• Limitarea răspunderii furnizorului
Există cazuri în care furnizorul își poate limita răspunderea (ex: în cazul înstrăinării parolei, a contului de utilizator, a furnizării de informații incorecte sau incomplete, în cazul utilizării produselor/serviciilor în alt scop decât acela pentru care au fost concepute etc.).

Mai jos găsești și câteva exemple de secțiuni de Termeni și Condiții ale unor companii mari:
https://www.google.com/intl/ro_ro/policies/terms/regional.html
https://pepsi.ro/assets/docs/termeni.pdf
https://www.orange.ro/termeni-si-conditii/
https://www.booking.com/content/terms.ro.html

Deși exemplele de mai sus conțin astfel de secțiuni concepute de armate de juriști competenți pe baza legislației în vigoare, dar și pe baza experienței dobândite în relațiile cu clienții de-a lungul timpului, nu te sfătuiesc să copiezi mot-a-mot termenii și condițiile acestora. În primul rând acest lucru nu este recomandat pentru că încalci prevederile legii drepturilor de autor (iar companiile mari sunt foarte atente atunci când este vorba despre astfel de încălcări) și în al doilea rând pentru că ai nevoie de termeni și condiții cât mai bine adaptate la specificul afacerii tale și la prevederile legale existente în domeniul în care îți desfășori activitatea.

PFA, II, SRL sau SRL-D? Cum sa alegi

În acest articol îți vom arăta care sunt cele mai folosite tipuri de firme din România și diferențele dintre ele, astfel încât să îți dai seama rapid ce tip de firmă e potrivită pentru tine.
PFA – Persoană fizică autorizată
II – Întreprindere individuală
 Diferența dintre PFA și II
 Înregistrarea fiscală la PFA și II
SRL– Societate cu răspundere limitată
SRL-D – Societate cu răspundere limitată – debutant
 Diferența dintre SRL și SRL-D
 Înregistrarea fiscală la SRL sau SRL-D
 Diferența dintre SRL și PFA/II
IF, SA și ONG
PFA și II
Persoana Fizică Autorizată (PFA) și Întreprinderea Individuală (II) sunt cele mai comode tipuri de firmă din România.

 Fondatorul firmei e întotdeauna o singură persoană. După înființare se poate adăuga și soțul/soția în firmă.
 Se înființează în 2-3 zile și dacă afacerea nu merge se desființează la fel de repede.
 Contabilitatea e simplă și te poți descurca singur, fără contabil.
 Poți scoate banii foarte ușor din firmă, fără să fii taxat de stat când îi scoți
Poți să îți faci PFA/II doar dacă ai calificare în activitățile pe care vrei să le desfășori cu firma.
Sunt câteva excepții de activități (de ex. comerțul nealimentar) pentru care e suficientă o diplomă de ultimă școală absolvită, și nu trebuie nici o calificare specială.
Diferența dintre PFA și Întreprinderea Individuală
La PFA poți avea maxim 3 angajați, la II maxim 8 angajați.
La PFA poți avea maxim 5 coduri CAEN, la II maxim 10 coduri CAEN.
Înregistrarea fiscală la PFA și II
PFA și Întreprinderea Individuală sunt identice fiscal.
Există 2 moduri fiscale în care se poate înregistra la ANAF, un PFA sau II.
1) Sistem real
Taxe:
16% din profit – Impozit
5.5% din profit – Pentru sănătate (CASS)
10.5 – 22.5% din profit – Pentru pensie (CAS)
În total la PFA/II ajungi să plătești între:
30% – 42% din profit
Dacă te vei înregistra în sistem real, va trebui să ții un registru de încasări și plăți, în care vei scrie încasările și plățile efectuate cu PFA/II.
În sistem real taxele se plătesc anticipat, trimestrial (la 3 luni). Asta însemnă că declari la ANAF cât crezi ca vei face în anul în curs, iar ANAF-ul te taxează pe suma declarată.
În anul următor ești obligat să declari la ANAF exact cât ai facut în anul anterior și fie vei plăti în plus dacă ai realizat mai mult decât ai declarat, fie vei primi bani înapoi de la stat, dacă ai realizat mai puțin decât ai declarat anticipat.
2) Norma de venit
E o sumă fixă, care diferă în funcție de zona în care ai sediul și de activitatea desfășurată cu firma.
Pentru a te putea înregistra ca normă de venit trebuie să îți adaugi pe PFA sau II o singură activitate (1 cod CAEN)! Dacă îți adaugi mai multe activități vei intra la sistem real.
ANAF-ul publică în fiecare an codurile CAEN pentru care se permite înregistrarea ca normă de venit.
Taxa plătită la norma de venit include impozitul, sănătatea și pensia și variază între:
400 – 900 lei/lună
Această taxă se plătește chiar dacă nu ai activitate în fiecare lună.
Atât în sistem real cât și pe norma de venit vei plăti taxele trimestrial (la 3 luni).
Chiar dacă la PFA/II cu o minimă informare o să poți să îți ții contabilitatea singur, îți recomandăm să mergi periodic la un contabil pentru informare și verificare.
SRL și SRL-D
Societatea cu răspundere limitată (SRL) și societatea cu răspundere limitată -debutant (SRL-D) sunt cele mai des înființate tipuri de firmă din România.

 Fondatorii unui SRL pot fi maxim 50 de persoane – asociați si administratori
 În caz de datorii, asociații răspund în limita capitalului social (de aici și numele de societate cu răspundere limitată), iar administratorul firmei răspunde cu bunurile proprii, fiind cel responsabil de starea firmei.
 Se înființează în 2-3 zile, dar dacă afacerea nu merge durează 2-3 luni să se desființeze.
 Contabilitatea e complexă și e nevoie de o colaborare cu un contabil.
 Un SRL poate avea de la înființare în obiectul de activitate (în actul constitutiv) toate codurile CAEN fără restricții (peste 400 de coduri CAEN din 615 existente). Acest lucru face SRL-ul să fie cea mai flexibilă formă juridică din România, pentru că oricând o să poți autoriza ușor și ieftin oricare dintre aceste activități. La SRL-D lucrurile stau altfel, așa cum vei putea citi în secțiunea următoare.
Diferența dintre SRL și SRL-D
SRL-D(ebutant) pare că a fost introdus pentru a susține persoanele care nu au mai avut niciodată firmă (SRL, SA), prin scutirea de taxele de la Registrul Comerțului pentru aceste persoane.
În realitate lucrurile stau altfel.

Scutirea de taxe e de fapt o amânare de plată pentru că în timp vei plăti la stat pentru firmă, chiar mai mult decât dacă ți-ai face de la început SRL:
 După 3 ani esti obligat să transformi SRL-D în SRL, iar această transformare e mai scumpă decât suma pe care ai plati-o dacă ți-ai face de la început SRL. Dacă vei transforma înainte de cei 3 ani SRL-D în SRL, la suma deja mare de transformare se mai adaugă și taxele de înființare de care ai fost scutit inițial.
 Dacă vrei să desființezi un SRL-D înainte de cei 3 ani, vei fi obligat să plătești taxele de înființare de care ai fost scutit + taxele de desființare. Această variantă e puțin mai ieftină decât dacă ai înființa și desființa un SRL într-un timp scurt, dar vei plăti taxele de care ai fost scutit în trecut, chiar dacă între timp taxele au scăzut.
 Dacă te gândești să lași un SRL-D inactiv, fără să îl transformi sau să îl desființezi, atunci ANAF-ul îți va face cazier fiscal. Să ai fapte în cazierul fiscal e neplăcut și are efecte nedorite – nu o să mai poți înființa altă firmă sau să faci parte dintr-o firmă. Poți scăpa de faptele trecute în cazierul fiscal, dar acest lucru durează mult și costă.
SRL-D se dovedește incomod spre deosebire de un SRL, pentru că are următoarele limitări:
 SRL-D e limitat la 5 asociați/administratori
 niciunul dintre membri nu a mai fost asociat în vreo altă firmă (SRL/SA) din UE. Această limitare face adăugarea de noi asociați sau vânzarea SRL-D dificilă
 SRL-D e limitat la 5 grupe de coduri CAEN pe care le poți desfășura. Această limitare îl face inflexibil și scump dacă pe aceeași firmă vei vrea să desfășori și alte activități decât cele adăugate la înființare.
 există o listă de activități interzise pe SRL-D
 trebuie să reinvestești anual cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent – asta înseamnă că doar jumătate din profit îl poți scoate la finalul anului ca dividente, iar cealaltă jumătate trebuie să rămână în firmă pentru achiziții.
Un efect secundar al acestor limitări e că fac modificările de SRL-D să fie mai scumpe decât modificările de SRL.
Singurul beneficiu al unui SRL-D față de un SRL e scutirea de la plata CAS-ului (pensiei) din partea angajatorului pentru cel mult 4 salariați. Momentan angajatorul plătește la stat un CAS de 15.8% din salariul brut al salariatului, așa că această scutire nu e de neglijat.
Dar dacă vei opta pentru acest beneficiu oferit de stat vei avea și un set de obligații:
 să notifici în scris cu privire la înfiinţare oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (O.T.I.M.M.C.) din raza sediului social, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrare
 să ții în permanență 2 angajați pe perioada de 3 ani cât ai scutirea de CAS. Dacă vreunul îți pleacă trebuie rapid înlocuit.
 scutirea se dă doar pentru salarii mai mici decât salariul mediu brut pe economie.
Dacă nu respecți aceste obligații pe perioada celor 3 ani, va trebui să plătești la stat toți banii de care ai fost scutit.
În concluzie, un SRL-D merită înființat doar dacă ești sigur că poți ține 2-4 salariați timp de 3 ani pe un salariu cât mai apropiat, dar nu mai mare decât salariul mediu brut pe economie.
Înregistrarea fiscală la SRL sau SRL-D
SRL și SRL-D sunt identice fiscal.
Există 2 moduri fiscale în care se poate înregistra la ANAF un SRL sau SRL-D.
1. Microintreprindere
Orice SRL sau SRL-D intră automat la sistemul fiscal de microintreprindere după înființare. Excepție sunt firmele care se înființează cu activitatea de consultanță în afaceri (CAEN 7022), care intră automat la impozit pe profit.
Taxele sunt:
1-3% din venit – Impozit (3% la început și devine 1% dacă ai un angajat)
2. Impozit pe proft
Un SRL sau SRL-D intră automat la impozit pe profit dacă:
 firma are venituri mai mari de 500.000 EUR/an
 sau peste 20% din veniturile firmei sunt realizate din activități de consultanță și management.
 sau a realizat venituri din activităţi bancare, asigurări, jocuri de noroc sau exploatare de zăcaminte
O firmă se poate înregistra fiscal ca impozit pe profit și de bunăvoie dacă depune capital social de 45.000 lei.
Taxe:
16% din profit – Impozit
Alte taxe la SRL și SRL-D
Fie că te vei înregistra fiscal ca microintreprindere sau impozit pe profit, vei plăti o taxă la stat de:
5% din suma pe care o scoți din firmă – impozitul pe dividente
Pentru sănătate (CASS) și pensie (CAS) plătești doar dacă vrei.
Dacă vei avea angajați există o serie de taxe care se plătesc atât de angajat cât și de angajator, iar aceste taxe pot ajunge până la 42% din salariul brut al angajatului.
Diferența dintre SRL și PFA/II
Un PFA sau II e avantajos pentru ca e comod de întreținut datorită birocrației reduse
 contabilitatea e simplă și cu minimă informare o poți ține fără să fie necesar să plătești un contabil
 se depun mai puține declarații decât la SRL
 se scot bani ușor din firmă, fără să fii taxat de stat
La SRL sau SRL-D aceste aspecte se complică:
 contabilitatea e complexă și vei fi nevoit sa colaborezi cu un contabil
 se depun multe declarații și trebuie să fii foarte atent
 când scoți banii din firmă plătești impozit pe dividente
Însă, un PFA e inflexibil față de un SRL pentru că poți desfășura pe PFA/II doar activități pentru care ai diplomă de calificare.
Iar din punct de vedere al taxelor, un SRL se dovedește cel mai avantajos fiscal așa cum ai putut vedea mai sus.
Recomandări
PFA/II sunt bune pentru testat piața. Dacă nu ai mai avut firmă îți recomandăm să începi fără batăi de cap date de birocrație în plus.
În primele luni de afacere probabil vei reinvesti toți banii în firmă, așa că profitul va fi mic și nu vei simți oricum taxele (din profit) de la PFA/II.
SRL/SRL-D îți înființezi când prinzi încredere că afacerea merge, ca faci profit constant. În acest moment taxele mici de la SRL îți vor fi benefice și merită, în ciuda efortului birocratic în plus.
IF, SA și ONG
Întreprinderea familială (IF), Societatea pe acțiuni (SA) și Organizațiile non-guvernamentale , non-profit, asociațiile și fundațiile (ONG) sunt tipuri de firme cunoscute dar care se înființează rar.
IF
 fondatorii sunt membri ai familiei, minim 2
 contabilitatea e simplă
 toti membrii trebuie să aibă calificare pentru activitățile desfășurate
 nu poate avea angajați.
 în majoritatea cazurilor se asociază soțul cu soția și e mai ok cu PFA sau II
SA
 e una dintre cele mai complexe tipuri de firmă
 poate avea oricâți acționari, minim 2
 contabilitatea e complexă și e nevoie de contabil
 capitalul social se împarte în acțiuni și trebuie să fie minim 25.000 EUR
ONG
 sunt forme juridice care nu funcționează pe profit.
 la înființare trebuie să aibă minim 3 membri fondatori.
 durata de înființare e de aproximativ 2 săptămani. Se înființează la Judecătorie nu la Registrul Comerțului.
 contabilitatea e complexă și e nevoie de contabil
 au venituri din sponzorizări, donații, redirecționări de taxe, subvenții etc.
Informațiile fiscale din acest articol sunt minime si orientative. Pentru detalii îți recomandăm să consulți un contabil.
Sperăm că am clarificat unele chestiuni minime care te pot ajuta să iei o decizie informată în alegerea firmei potrivite pentru tine.

Sursa: https://blog.approd.ro/diferentele-dintre-firme-pfa-ii-srl-srl-d/

CCR. Sintagma ref. unitatea de subiect pasiv în cazul infracțiunii continuate, neconstituțională

Marți, 30 mai 2017,  Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) și ale art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal, potrivit unui comunicat al CCR.

Articolele acre au format obiectul excepției au următorul cuprins:

– Art. 35 alin. (1) din Codul penal: „Infracțiunea este continuată când o persoană săvârșește la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluții şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv, acţiuni sau inacțiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracțiuni.”;

– Art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal: „În caz de concurs de infracțiuni, se stabileşte pedeapsa pentru fiecare infracțiune în parte şi se aplică pedeapsa, după cum urmează: […] b) când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite;”.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate și a constatat că sintagma „şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv” din cuprinsul dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal este neconstituțională.

Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal și a constatat că acestea sunt constituționale în raport de criticile formulate.

În argumentarea soluției de admitere pronunțate, Curtea a constatat că sintagma „și împotriva aceluiași subiect pasiv” din cuprinsul dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal, care impune condiția unității subiectului pasiv în cazul infracțiunii continuate, creează discriminare în cadrul aceleiași categorii de persoane care săvârșesc la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții, acțiuni sau inacțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul aceleiași infracțiuni, ceea ce atrage încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituție cu privire la egalitatea cetățenilor în fața legii, fără privilegii și fără discriminări.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Tribunalului Arad – Secția penală.

Sursa: www.juridice.ro

Noul cadru legal privind asigurarile RCA

Ieri, 17 mai 2017, Camera Deputaţilor, a adoptat, în calitate de for decizional, Proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi travaie.

Potrivit noii legi, asigurarea RCA se poate încheia pe o perioada cuprinsă între o luna si un an, multiplu de o lună, în funcţie de nevoile asiguratului, şi poate fi suspendată la cererea acestuia, în anumite cazuri expres prevăzute de lege.

De asemenea, recenta modificare dă dreptul persoanelor prejudiciate în urma unui accident auto să se adreseze pentru reparaţii oricărui service auto, iar folosirea de către acestea din urmă a pieselor contrafăcute şi/sau falsificate constituie infracţiune.

Articol avocat ploiesti

Accesarea fără drept a unui email reprezintă infracțiune

Probabil mulți justițiabili se întreabă dacă reprezintă infracțiune atunci când elementele constitutive sunt întrunite, deși nu este creat niciun prejudiuciu, atunci când accesezi fără drept un email. Curtea de Apel Constanța a oferit răspunsul într-o speță ce a avut acest obiect: da. Potrivit art. 360 alin.1 din Codul penal, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, accesul fără drept la un sistem informatic.

Citeste mai mult „Accesarea fără drept a unui email reprezintă infracțiune”