Accesarea fără drept a unui email reprezintă infracțiune

Articol avocat ploiesti

Probabil mulți justițiabili se întreabă dacă reprezintă infracțiune atunci când elementele constitutive sunt întrunite, deși nu este creat niciun prejudiuciu, atunci când accesezi fără drept un email. Curtea de Apel Constanța a oferit răspunsul într-o speță ce a avut acest obiect: da. Potrivit art. 360 alin.1 din Codul penal, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, accesul fără drept la un sistem informatic.

Accesarea fără drept a unui email reprezintă infracțiune

Probabil mulți justițiabili se întreabă dacă reprezintă infracțiune atunci când elementele constitutive sunt întrunite, deși nu este creat niciun prejudiuciu, atunci când accesezi fără drept un email. Curtea de Apel Constanța a oferit răspunsul într-o speță ce a avut acest obiect: da. Potrivit art. 360 alin.1 din Codul penal, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, accesul fără drept la un sistem informatic.

Prin sentința penală nr.550/14.03.2014 pronunțată de Judecătoria Tulcea, în baza art.386 Cod procedură penală, cu referire la art.5 alin.1 Cod penal, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpatului S______ L________ C_______ din infracțiunile prevăzute de art.42 alin.1 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1968 și art.44 alin.1 din Legea nr.161/2003, ambele cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal 1968, în infracțiunea prevăzută de art.360 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal și art.362 Cod penal, ambele cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal 1968.

În baza art.360 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin. și art.5 Cod penal, a fost condamnat inculpatul S______ L________ C_______ la o pedeapsă de 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic.

În baza art.362 Cod penal, cu aplicarea art.5 din Codul penal, a fost condamnat inculpatul S______ L________ C_______ la o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de alterare a integrității datelor informatice.

În baza art.66, raportat la art.67 alin.1 din Codul penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a și b Cod penal, pe o durată de 1 an.

(…)Totodată, Curtea observă că în cauză inculpatul a zădărnicit aflarea adevărului în cauză prin aceea că a încercat a-și justifica faptele prin apărări fără suport logic și probator, relevantă fiind acreditarea ideii că plecarea sa din firmă a fost una temporară, echivalentă concediului de odihnă, cu toate că în cauză nu a fost depus nici un înscris doveditor, care să fi justificat modificarea parolei de acces și activarea opțiunii de vacanță a serviciului de poștă electronică. De altfel, inculpatul nu a putut oferi nici o explicație cu privire la faptul că a expediat o ________ mesaje societăților partenere ale ________________., cu toate că după revenirea din Italia nu s-a mai prezentat la locul de muncă, relațiile sale de serviciu cu angajatorul încetând în baza Deciziei de concediere nr.15/06.08.2012, necontestată în instanță.

Afirmațiile inculpatului, cu privire la activarea opțiunii de vacanță, sunt contrazise și de lista mesajelor electronice expediate, din care rezultă că primul mesaj a fost trimis la data de 16.06.2012, avertismentele primite în legătură cu folosirea ilegală a contului fiind și ele confirmate de existența schimburilor reciproce de mesaje din conturile de corespondență.

Așadar, în urma apărărilor formulate, inculpatul a obligat organele de urmărire penală la o ________ demersuri suplimentare, astfel încât se poate considera că acesta a îngreunat aflarea adevărului în cauză, fapt ce reprezintă mai mult decât o simplă negare a faptelor din partea sa.

În lumina considerentelor expuse mai sus, sentința penală atacată apare ca temeinică, aspectul de ilegalitate rezultat din combinarea legilor penale succesive neputând fi îndreptat în calea de atac a inculpatului, prin înlăturarea prevederilor art.81 Cod penal 1968 și reținerea în defavoarea sa a dispozițiilor art.91 Cod penal, text de lege ce reglementează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei și care implică o situație mai grea.

Pentru considerentele expuse mai sus, Curtea, în baza art.421 pct.1 lit.b Cod de procedură penală, va respinge ca nefondat apelul declarat de către inculpat, iar în baza art.275 alin.2 Cod de procedură penală, va dispune obligarea acestuia la plata sumei de  300 lei cheltuieli judiciare către stat.

În baza art.272 Cod procedură penală, onorariul parțial de avocat oficiu, în sumă de 100 lei, se va avansa din fondul Ministerului Justiției.

În baza art.421 pct.1 lit.b Cod procedură penală, respinge ca nefondat apelul declarat de către apelantul inculpat S______ L________ C_______, CNP xxxxxxxxxxxxx, fiul lui Ș_____ și E_____, născut la data de 29.04.1987 în Tulcea, cu domiciliul în __________________________, județul Tulcea, împotriva sentinței penale nr.550/14.03.2014 pronunțată de Judecătoria Tulcea în dosarul penal nr.XXXXXXXXXXXXX.

În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală, obligă apelantul la plata sumei de  300 lei cheltuieli judiciare către stat.

În baza art.272 Cod procedură penală, onorariul parțial de avocat oficiu G_____ D_____, în sumă de 100 lei, se va avansa din fondul Ministerului Justiției.

Definitivă.